Om Louise Östberg

Louise Östberg är en av Sveriges ledande experter på idésystem och hur man med enkla medel skapar viktiga förbättringar i sin verksamhet. Louise Östberg baserar sina erfarenheter från forskning inom kreativitet och ständiga förbättringar vid University of Massachusetts. Hon arbetar som konsult samt föreläser inom områdena kreativitet, innovation, ständiga förbättringar samt som verksamhetsutvecklare med fokus på enkla och effektiva ledningssystem. Hon har arbetat både inom offentlig sektor samt privat näringsliv, inom tjänste- såväl som varuproduktion.